Bli medlem eller skapa "bara" ett webbkonto

Välj mellan att bli medlem i klubben eller bekanta dig med gemenskapen genom att först skapa ett gratis webbkonto.

Fullvärdigt medlemskap

Kostnad: 680 kr/år plus inträdesavgift (400kr) som bla inkluderar exklusivt vagnsmärke med ditt personliga medlemsnummer ingraverat. Vid återinträde så behöver du enbart betala årsavgiften på 680kr.

Aktiviteter

Delta i banmöten, slalomkörning och träffar.

Annonstorget

Annonsera på klubbens webbplats och tidning.

Forum

Diskutera i allmäna forum samt modellspecifika och regionala forum.

Modellregister

Ta del av modellspecifika kunskap, delta i träffar och diskutera i modellspecifika forum.

Regioner

Delta i lokal träffar, diskutera i lokal forum.

Tidningar

Porsche Ägaren är klubbens tidning, utkommer med 4 nummer per år och innehåller bland annat tekniska artiklar och reportage från klubbmöten.

Ansökan 

När du ansökt om medlemskap så skickas ett mejl om betalning och inloggning till mejladressen du angett.

Webbkonto

Kostnad: Gratis.

Aktiviteter

-

Annonstorget

Annonsera på klubbens webbplats och tidning.

Forum

Diskutera i allmäna forum.

Modellregister

-

Regioner

-

Tidningar

-