Porscheägaren

Porscheägaren, Porsche Club Sveriges magasin i 4-färg, kommer ut med fyra nummer per år.

Förutom rapporter från de sju regionerna samt registren så innehåller tidningen reportage skrivna av PCS:s medlemmar. Reportagen kan exempelvis vara beskrivning av ett renoveringsprojekt, rapport från en helg på en racerbana, en reseberättelse, etc.

Naturligtvis inkluderar Porscheägaren även reportage från klubbens olika aktiviteter, exempelvis från den återkommande festivalen, funktionärsmöte, artiklar från de olika kommittéerna, etc. Bakom artiklarna står oftast Porsche Club Sveriges medlemmar.

Samtliga sidor i Porscheägaren trycks i 4-färg och i en kvalitet som kan jämföras med andra kvalitativa motormagasin.

Ansvarig utgivare är Porsche Club Sveriges Ordförande Stefan Dannefalk.
Såväl annonser som redaktionellt material skall sändas till:

Porscheägare
E-post: agaren [at] porsche [dot] nu

Redaktionellt material

Manuskript tas emot via e-post. Texten skall levereras i MS Word format (.doc). Bilder i digital form skall levereras i JPEG/RGB format. För bästa resultat i tidningen skall bilden ha en upplösning om cirka 2.000 x 2.000 pixel, vilket innebär att den kan återges med god kvalitet i tidningens fulla format.

Redaktören/Porsche Club Sverige förbehåller sig rätten att göra ändringar i insänt material, liksom att vägra publicering.

Publiceringsdatum 2019

  Tidning hos medlem Materialdag för text- och bildmaterial Sista materialdag för annonser
Nummer 1 19-21 mars 21 januari 5 februari
Nummer 2 14-16 Juli 19 Maj 19 Maj
Nummer 3 6-8 oktober 11 Augusti 11 Augusti
Nummer 4 17-19 december 20 oktober 20 Oktober

Redaktionen reserverar sig för eventuella förändringar av ovanstående datum.