Porsche Forum

Porsche Forum är beslutad av styrelsen att upphöra i pappersformat 2018. Den upphör även som webb-utgåva 2019.