Porsche Forum

Porsche Forum är beslutad av styrelsen att upphöra i pappersformat 2018. Den upphör även som webb-utgåva 2019.

Sammanhållande för Porsche Forum är Hans Sollenberg och ansvarig utgivare är Porsche Club Sveriges ordförande Stefan Dannefalk.