Tidningar

Porsche Forum

Porsche Forum är Porsche Club Sveriges månadstidning som innehåller aktuell information som t.ex. annonser, resultat från tävlingar samt information om aktiviteter.

Tidningen kommer ut alla månader utom januari och informationen speglar vad som finns på hemsidan.

Porsche Ägaren 

Porsche Ägaren är klubbens magasin i 4-färg som kommer ut med fyra nummer per år.

Förutom artiklar från regionerna och registren, innehåller tidningen även reportage från den årliga festivalen och andra gemensamma aktiviteter. Dessutom innehåller tidningen reportage som exempelvis kan vara beskrivning av ett renoveringsprojekt, en helg på en racerbana, en reseberättelse, etc.

Bakom artiklarna står oftast Porsche Club Sveriges medlemmar.

Porsche Club News 

Porsche Club News är en tidning som ges ut av Porsche AG i Tyskland. Tidningen ges ut i 4-5 nummer per år.