Vad kostar ett medlemskap?

Porsche Club Sverige finns för två typer av medlemmar - ordinarie medlemmar och familjemedlemmar.

Personen som står som ägaren för bilen är den som måste vara ordinarie medlem. Övriga i familjen kan bli s.k. familjemedlemmar. Alla personer inom en familj får samma medlemsnummer. Familjemedlemmar får tillägget B, C, D osv.

För medlemsavgiften får alla ordinarie medlemmar klubbens alla publikationer kostnadsfritt per post. Klubbens arrangemang kostar som regel ingenting. Ofta blir du bjuden på kaffe eller en matbit. När det är aktuellt med måltider och övernattningar försöker klubben ordna det till överkomliga priser.

Medlemsavgiften

Kostnad, ordinarie medlemmar

Medlemsavgiften per kalenderår för en ordinarie medlem är 680 kronor.

Kostnad, familjemedlemmar

Varje familjemedlem betalar 170 kronor per kalenderår för ett medlemskap.

Inträdesavgift, nya medlemmar

Nya ordinarie medlemmar betalar också en inträdesavgift på 400 kronor. Denna avgift ger dig ett välkomstpaket med ditt personliga vagnsmärke, klister- och tygmärke med klubbens logo, ditt personliga medlemskort samt ett nummer av tidningen Porscheägaren. För familjemedlemmar betalas ingen inträdesavgift. De får inte heller något välkomstpaket.

Gamla medlemmar som återvänder till klubben

Ganska ofta förekommer det att en gammal medlem som varit utan Porsche ett par år återvänder till klubben när man köpt en Porsche igen. Dessa medlemmar betalar då 680 kronor i avgift. Om betalningen sker efter den 30 september gäller specialregeln nedan. Inget välkomstpaket skickas till återvändande medlemmar. Eftersom medlemsnumret är personligt så får man naturligtvis sitt gamla medlemsnummer tillbaka.

Kontakta klubbens sekreterare om medlemskortet eller vagnsmärket försvunnit och ni behöver ett nytt.

Specialregel efter 30 september

De som blir medlem efter den 30 september, betalar 680 kronor (ordinarie medlemskap). Denna avgift gäller då för resten av året samt hela nästkommande år. Dessutom tillkommer kostnaden för inträde (400 kronor).

Leverans av välkomstpaket

Som ny medlem får man räkna med att det tar cirka 4-5 veckor, från det att man betalt sin medlemsavgift, till dess man får sitt välkomstpaket. Skälet är att alla som jobbar inom Porsche Club Sverige jobbar ideellt på sin fritid. Det tar därför lite längre tid att hantera betalningen samt skicka ut vagnsmärke, tidningar etc. Medlemskortet måste dessutom tryckas med ditt namn och ditt personliga medlemsnummer.

Sammanfattning

  • Nya medlemmar betalar 1 080 kronor i medlemsavgift första gången. Därefter är kostnaden 680 kronor per år.
  • Inträdesavgiften på 400 kronor är en avgift för det välkomstpaket som nya medlemmar får.
  • Kostnaden för varje familjemedlem är 170 kronor per år.
  • Familjemedlemmar får precis som ordinarie medlemmar ett medlemskort. Det skickas däremot inget välkomstpaket till familjemedlemmar.
  • Återvändande medlemmar betalar endast ordinarie medlemsavgift 680kr per år.
  • Medlemmar som betalar sin medlemsavgift efter 30 september får kostnadsfritt resterande del av innevarande år. Avgiften gäller för resterande del av innevarande år och hela nästkommande år.
  • Ordinarie medlemmar får kostnadsfritt klubbens tidning PorscheÄgaren per post. Till familjemedlemmar skickas ingen tidning.
  • Ordinarie- och familjemedlemmar annonserar gratis på klubbens hemsida.
  • Välkomstpaketet skickas till nya medlemmar cirka 4-5 veckor efter att medlemsavgiften betalts.