Inbetalningar från utlandet

Om du betalar in medlemsavgiften eller andra betalningar från utlandet ska du använda medan uppgifter:
 
Vid inbetalning från utlandet används följande IBAN och BIC/SWIFT:  

IBAN:            SE82 1200 0000 0120 1150 2764

BIC/SWIFT:   DABASESX       

/Kassören