Förmåner för betalande medlemmar

Som nybliven medlem får du ett exklusivt vagnsmärke med ditt personliga medlemsnummer ingraverat. Du får också ett medlemskort, som ger förmåner av olika slag. Med hjälp av våran digitala Medlemsmatrikel,  känner du igen andra klubbmedlemmar när ni möts längs vägarna.

Mer information om medlemsförmåner hittar du under rubriken Sponsorer

Porsche Ägaren

Porsche Ägaren är klubbens tidning. Den utkommer i fyrfärg med 4 nummer per år och innehåller bland annat tekniska artiklar, reportage från klubbmöten och mycket annat.

Klubbens hemsida

Hemsidan där intressant information om Porsche Club Sverige alltid finns tillgänglig. Som medlem får du möjlighet att annonsera kostnadsfritt och kan dessutom se alla aktiviteter över landet. Sidan innehåller också en sektion Ventilen där en modellregisterdel finns med frågor och svar om Porsches olika modeller. På hemsidan finns även alla våra utgivna nummer av Porsche Ägaren tillgängliga digitalt.

Aktiviteter

Likasinnade möter du på klubbens träffar runt om i landet. Den största träffen som vi kallar Festivalen hålls i samband med årsmötet under Kristihimmelsfärds helgen. Bland allt som då händer kan nämnas ett familjerally, Concours d'élégance, slalom, go-kart samt trevliga kultur utflykter mm.

På de många banmöten som Porsche Club Sverige arrangerar har du möjlighet att lära känna din Porsches egenskaper och att utnyttja bilen resurser. Du förbättrar här din körskicklighet under ledning av klubbens sakkunniga instruktörer.

Mycket populär är också de slalomtävlingar i Michelin PCS Slalomcup som arrangeras regionalt och som avslutas med en riksfinal i slutat av säsongen.

Klubben arrangerar även resor inom och utom landet (bland annat till Porsche-fabriken), utflykter, film- och föredragsaftnar samt mycket mer.

Som en av Porsche Club Sveriges drygt 6 500 medlemmar får du också del av en världsomfattande gemenskap. Det finns över 360 Porscheklubbar världen över. Dessa har tillsammans över 100 000 medlemmar! Inbjudningar till internationella arrangemang når dig genom Porsche Club Sverige.