Återinträde för tidigare medlem

Om du varit medlem tidigare och vill återvända till klubben ska du bara betala medlemsavgiften (i dagsläget 680 kronor), dvs ingen inträdesavgift behöver betalas igen. Om betalningen sker efter den 30 september gäller medlemskapet resten av det innevarande året samt hela nästkommande år. Inget välkomstpaket skickas till återvändande medlemmar.

Eftersom medlemsnumret är personligt så får man tillbaka sitt gamla medlemsnummer. För att inbetalningen av medlemsavgiften (OCR-nummer osv) ska bli rätt kontakta klubbens sekreterare på info [at] porsche [dot] nu.

För att tidningen PorscheÄgaren och övrig information från PCS ska komma rätt krävs att kontaktuppgifter så som mejladress och bostadsadress är korrekt registrerad hos klubben. Om kontakt- och adressuppgifter ändrats sedan tidigare medlemskap mejlar man till info [at] porsche [dot] nu för att få hjälp med att uppdatera dina adressuppgifter.

Kontakta klubben på info [at] porsche [dot] nu om medlemskortet eller vagnsmärket försvunnit och ni behöver ett nytt.