Återinträde för "gamla" medlemmar

Ganska ofta förekommer det att en före detta medlem som varit utan Porsche ett par år återvänder till klubben när man köpt en Porsche igen. Dessa medlemmar betalar då 680 kronor i medlemsavgift. Om betalningen sker efter den 30 september gäller specialregeln att avgiften gäller för resten av året samt hela nästkommande år. Inget välkomstpaket skickas till återvändande medlemmar. Eftersom medlemsnumret är personligt så får man naturligtvis sitt gamla medlemsnummer tillbaka. För att vi ska hitta dig/Er i medlemsregistret krävs att mailadressen blir registrerad. Om byte skett så ange gärna detta så kan vi lättare hitta Er i registret.

Kontakta klubbens sekretariat om medlemskortet eller vagnsmärket försvunnit och ni behöver ett nytt.