"Sveriges mest aktiva bilklubb.
Världens 4:e största Porscheklubb."
Användarnamn

Lösenord


Bli medlem! Glömt lösenordet?

Styrelsen 

Porsche Club Sveriges styrelse väljs av årsmötet och består av ordförande samt åtta övriga ledamöter. Utöver dessa väljs också två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare. När årsmöte inte är samlat är styrelsen Porsche Club Sveriges beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet och tillvaratar medlemmarnas intressen. I uppgifterna ingår bland annat att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta klubbens medel samt förbereda årsmöte.Funktionärer
Regionombud i Region Syd
Regionombud i Region Väst
Regionombud i Region Öst
Regionombud i Region Svealand
Regionombud i Region Stockholm
Regionombud i Region Nedre Norrland
Regionombud i Region Övre Norrland
Redaktörer
Bankommittén
Slalomkommittén
Sponsorkommittén
Hemsidekommitté
Valberedning
Jörgen Bergström

Jörgen Bergström

Ordförande

Medlem: 11570
Hemort: Fagersta
E-post: jorgen.bergstrom@porsche.nu

Stefan Dannefalk

Vice ordförande

Medlem: 7952
Hemort: Järfälla
E-post: stefan.dannefalk@porsche.nu

Camilla Alexandersson

Camilla Alexandersson

Sekreterare

Medlem: 4864C
Hemort: Mölndal
E-post: camilla.alexandersson@porsche.nu

Peter Calås

Ledamot

Medlem: 467
Hemort: Hindås
E-post: peter.calas@porsche.nu

Fredrik Nilsson

Ledamot

Medlem: 5643
Hemort: Kalmar
E-post: fredrik.nilsson@porsche.nu

Eva-Britt Larsson

Klubbmästare

Medlem: 3890B
Hemort: Linköping
E-post: eva-britt.larsson@porsche.nu

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Ledamot

Medlem: 9315
Hemort: Östersund
E-post: peter.holmberg@porsche.nu

Peter Runhagen

Peter Runhagen

Ledamot

Medlem: 421
Hemort: Onsala
E-post: peter.runhagen@porsche.nu

Marie-Ann Sjöstrand

Mari-Ann Sjöstrand

Kassör

Medlem: 6415B
Hemort: Åsa
E-post: mari-ann.sjostrand@porsche.nu

Mikael Lammertz

Mikael Lammertz

Suppleant

Medlem: 12925
Hemort: Stockholm
E-post: mikael.lammertz@porsche.nu

Lennart Olsson

Suppleant

Medlem: 7530
Hemort: Boden
E-post: lennart.olsson@porsche.nu

Textstorlek - 1 2 3
Klubbens sponsorer
Bronssponsor: Skanstulls Däck
Bronssponsor: Vonne - Professional Car Preservation
Guldsponsor: OCL/Brorssons
Guldsponsor: Michelin
Silversponsor: Porsche Service Center Haninge
Bronssponsor: Porsche Center Syd Malmö
Huvudsponsor: Porsche Sverige
Skicka dina synpunkter till webmaster@porsche.nu © Porsche Club Sverige 2015